Manish Sanghvi
+91 98400 89790

Kapil Sanghvi
+91 98404 90944

G-2, "Shri Rajendra Complex"

#13 Narsingapuram Street,

Mount Road, Chennai - 600 002

Ph: +91-44-42149152, +91-44-28592149

Email: sanghvicomputers@yahoo.com